Kasino

Roulette

Slumpen avgör

Roulette har spelats i Europa sedan 1700-talet och är ett av de äldsta casinospelen som fortfarande spelas. Hjulen som används i roulette är uppdelade i 37 delar (europeisk roulette) eller i 38 delar (amerikansk roulette). De är numrerade från 1 till 36 med en ensam nolla i den europeiska varianten. Den amerikanska varianten har nummer mellan 1-36 och en dubbelnolla. Fälten i hjulet är färgade varannan röd och varannan svart och dessutom en grön nolla. En kula kastas medsols i vallen utanför hjulet och själva hjulet snurrar motsols. Spelet går ut på att satsa på det nummer kulan kommer att hamna på.

Nedan följer lite terminologi för roulette:

Inside Bets är satsningar gjorda på insidan av det numrerade rutnätet på spelbordet. De inkluderar:

Single — placerande en satsning på individuella nummer(som 00, 4, 23 eller 35). Vinnande enkelsatsningar betalas ut med 35-till-1.
Split — placerande en satsning på linjen mellan två nummer (som 2 & 3, eller 13 & 16). Om kulan landar på något av dessa nummer, betalar oddset 17-till-1.
Row — placerande en satsning på den första vertikala linjen i en horisontell ”row” av tre nummer (som 7,8,9). Om kulan landar på något av dessa nummer, betalar oddset 11-till-1.
Trippel – placerar en satsning vid linjen 0, 2, 00. Om kulan landar på något av dessa tre nummer, blir odds utdelningen 11-till-1.
Corner — placerande en satsning på hörnet av en grupp av fyra nummer (som 19, 20, 22, 23). Om kulan landar på något av dessa fyra nummer, betalar oddset 8-till-1.
Top Five — är de fem första numren högst upp i rutnätet (0,00,1,2,3). Om kulan landar i något av dessa fem fack, betalar oddset 6-till-1. För att göra denna placering, lägg dina marker på den vänstra sidan av rutnätet på den horisontella linjen som separerar 0, 00 raden från 1, 2, 3 raden.
Line — är en grupp av sex nummer i två närliggande rader, alla berörande samma rutnätslinje. Till exempel, 28, 29, 30 och 31, 32, 33 skapar en ”Linje” (Line). Om kulan landar i något av dessa sex nummer på ”Linjen”, betalar oddset 5-till-1. För att göra en Line satsning, placera dina marker på den horisontella linjen på den vänstra sidan av rutnätet.
Outside Bets är satsningar placerade utanför rutnätet med nummer på spelbordet. De inkluderar:
Columns — en vertikal kolumn av nummer i rutnätet (till exempel; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36). Ni placerar er satsning utanför rutnätet vid botten på spelbordet, i boxarna märkta ”2 to 1”. Om något av de nummer i kolumnen kommer upp, betalas oddset 2-till-1. Kolumner inkluderar ej 0 eller 00.
Dozens — antingen de första, andra eller tredje dussinet icke-nollor nummer (1-12, 13-24 och 25-36 respektive). Om kulan landar i något av dessa tolv nummer i ett dussin, betalas oddset 2-till-1.
Red/Black — satsning på huruvida det vinnande nummer är rött eller svart. Vinnande satsningar betalar 1-till-1.
Odd/Even — satsning på huruvida det vinnande nummer är ojämnt eller jämnt (exkluderande 0, 00). Vinnande satsningar betalar 1-till-1.
High/Low — satsning på huruvida det vinnande nummer är i den lägre (low) hälften (1-18) eller högre (high) hälften (19-36). Vinnande satsningar betalar 1-till-1.