Craps

Craps

I Craps, en ”shooter” kastar ett tärningspar för att etablera Point – och satsningar är gjorda baserat på om ”shooter” kan upprepa Point före en 7:a är slagen.

Följden av kast för att etablera och upprepa Point kallas en rond (round). Varje rond startas med en Come Out roll (kast). Detta är kastet där Shooter försöker etablera Point. Ett tärningspar kan skapa totalsummor från 2 till 12, men endast totalsummorna 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kan vara Point. Totalsummor av 2 (snake eyes), 3 (cross eyes) och 12 (box cars) kallas craps, men en totalsumma av 7 eller 11 kallas en natural.

På Come Out, om man kastar craps eller natural är ronden genast slut, medan en totalsumma av 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 etablerar Point och håller ronden öppen. Om Point är etablerad, beger vi oss in i midgame delen av ronden och Shooter fortsätter att kasta tärningarna tills antingen Point kommer upp igen eller om totalsumman är 7 – båda resulterande i rondens slut.

Det kan existera ett obestämt antal av tärningskast mellan Come Out roll och slutet på ronden. Om en 7:a kommer upp före Point, kallas det att Shooter sevens out och tärningarna ges till en annan spelare för starten av nästa rond. Å andra sidan, om Shooter får Point, kan han/hon välja att fortsätta kasta (eller inte) för nästa rond. En Shooter som får 2, 3, eller 12 på Come Out roll craps out och ger tärningarna till nästa spelare. Att kasta en ”natural” på Come Out (7 eller 11) tillåter spelaren behålla tärningarna för en annan Come Out roll.

Det finns en mängd vad/satsningar man kan göra för varje kast, vissa är förutsättande och vissa är satsningar emot ett speciellt resultat. Vissa satsningar kan stanna på bordet under en hel rond, vissa sträcker sig över ett flertal ronder och vissa är endast genomförbara för ett enstaka kast. Denna omväxling gör craps intressant, fascinerande och roligt att spela.

Det främsta sättet att börja spela Craps är med en Pass Line satsning på Come Out roll. En 7:a eller 11:a på Come Out vinner direkt och utbetalar 1-till-1. Om Point är etablerad, kommer Pass Line satsningen utbetala 1-till-1 om Point är upprepad före en 7:a. Nästa del förklarar all vad och satsningsmöjligheter i detalj.