Blackjack

Blackjack

Blackjack är ett väldigt populärt spel som troligtvis uppkom någon gång runt 1500-talets Frankrike som vingt-et-un (20 och 1), därav dess andra namn ”21”. Det fick sitt Engelska namn eftersom en spelare som hade Spader Ess (dvs. en Svart Spader, Engelska: Black Spade) och Spader Knekt som de två första korten fick betalt extra, och spelares förtjusning med att skapa enkla rim tog över (tänk ”chuck-a-luck”, ”acey-duecy”).

Målet med spelet är att komma så nära 21 utan att gå över (”bust”).

För att Spela:
Spelaren placerar sin satsning i mitten av satsningscirkeln framför sin plats på bordet. Givaren delar ut två kort, öppet, till varje Spelare och två till sig, ett öppet och ett stängt.

Kort värde:

  • Kungar, Damer, Knektar och Tior räknas alla som tio.
  • Ess räknas som 1 eller 11 efter spelarens önskemål.
  • Alla andra kort räknas till dess visade värde (dvs. 2 till 9).

Poängräkning:

Om en Spelares två första kort är ett Ess och ett kort med värdet 10, har spelaren Blackjack och får en och en halv gånger insatsen (3 till 2), om då inte Givaren också har Blackjack – i vilket fall insatsen blir ”pushed” (insats varken betalad eller tagen). Alla andra vinnande händer betalas med jämna pengar gentemot insatsen (1 till 1).

En Blackjack vinner över en totalpoäng på ”21”. Som exempel, ett Ess och ett 10-värde kort kommer att vinna över en hand med 10, 5, 6. Även om båda händer har totalt 21, kommer Blackjack att vinna.

Spelaren som inte har Blackjack kan fortsätta att dra kort i ett försök att få en totalsumma så nära 21 som möjligt utan att gå över 21. Spelaren kan välja att stanna på den poäng Spelaren har vid tillfället eller begära ett till kort (en ”hit”) när som helst vid en poäng summa under 21. Om Spelaren överstiger 21, blir han ”bust” och förlorar insatsen.

Givaren måste ta kort på alla totalsummor av 16 eller under. Givaren måste stanna på alla totalsummor av 17 eller högre.