Poker

Texas Hold’Em

Texas hold’em (ofta kallat bara hold’em) kan nog sägas vara nutidens mest populära pokerspel. Texas hold’em har ökat stadigt i popularitet sedan 1970-talet. I den årligen återkommande World Series of Poker i Las Vegas är det numera Texas hold’em no-limit som spelas i den avslutande och mest prestigefyllda grenen.

Texas hold’em är urvarianten i en grupp liknande pokerspel. Av de andra varianterna som bygger på Texas hold’em är Omaha hold’em vanligast.

Texas hold’em är en form av poker som oftast spelas av 2 till 10 deltagare. Man kan dock vara ända upp till ca 21 stycken (maxantalet varierar beroende på att det finns några olika detaljregler som rör bland annat praxis när det gäller sk brända kort). Olika satsningsstrukturer används i Texas hold’em: straight limit, spread limit, pottlimit, no limit. Enklast för nybörjare är att spela straight limit, no limit är svårast. Det är också smidigast att lära sig reglerna för straight limit först. Reglerna nedan utgår för enkelhetens skull från ett privat parti straight limit 2-4 kr. När man väl har lärt sig detta kan man lättare lära sig de andra varianterna. Totalt antal satsningsrundor är (max) 4 per giv, och högsta antalet tillåtna höjningar per satsningsrunda är 3 (så länge minst 3 personer återstår). Straight limit innebär att satsningar och höjningar måste ske i fasta steg, i vårt exempel i steg om 2 respektive 4 kronor. Spelet spelades ursprungligen med endast en mörk. Numera är två mörkar standard, där den stora mörken motsvarar den undre satsningsnivån (en liten bet), i vårt exempel 2 kr, och den lilla mörken är hälften av den stora, i vårt exempel 1 kr. (Även en variant med 3 mörkar förekommer, men är ovanlig.) Ett lämpligt inköpsbelopp i straight limit 2-4 kr kan vara 100 kr, eller kanske mellan 100-200 kr om deltagarna är omkring 10 st eller ännu fler. Nybörjare behöver större startkapital än experter. Man kan komma överens om att alla köper in sig för samma belopp. För att kunna ta till sig reglerna förutsätts läsaren känna till allmänna pokerregler.